In de Heemtuin van Zaandam zijn afgelopen weken onder andere de volgende jonge vogels uitgevlogen:

Pimpelmees
Grote bonte specht
Heggenmus
Blauwe reiger

Verder ook jonge boomkruipers, koolmezen, meerkoeten, merels, roodborstjes, staartmezen, waterhoentjes, wilde eenden, winterkoninkjes, zanglijsters en zwarte kraaien.

Van een aantal vogelsoorten weten we dat ze in de Heemtuin broedden, maar hebben we nog niet kunnen vaststellen of ze zijn uitgevlogen, van andere soorten weten we dat ze nog broeden of hun jongen nog verzorgen.

Voor een actueel overzicht kun je deze lijst van broedvogelsoorten in de Heemtuin bekijken.