Met de winter in aantocht neemt het aantal vogels in de Heemtuin aardig toe:

Vuurgoudhaan
Sijs

Maar ook de “vaste bewonders” laten zich wat vaker zien:

Heggenmus
Roodborst