De meerkoeten, zowel die in de sloot achter ons huis als die in de Heemtuin, zijn al aan een tweede leg begonnen omdat van de eerste leg geen enkel jong het gehaald heeft.
In de Heemtuin hebben snoeken (?) helaas ook die tweede leg al weer verorberd.

De futen in de Gouw (de sloot net naast de Heemtuin) hebben al afscheid genomen van de 2 jongen uit hun eerste leg, en zijn aan de tweede leg begonnen.
Vandaag zag ik de piepkleine nieuwkomers voor het eerst.

Elk van de futenouders had 1 jong op de rug.
Toen één van de ouders wilde gaan vissen, begreep het jong maar niet dat het moest overstappen naar de rug van de andere ouder.
Het bleef proberen weer op die zelfde rug terug te klimmen, maar het werd telkens afgeweerd.
Pas toen het door had wat de bedoeling was, en bij broertje of zusje geklommen was, ging de fuut vissen.