Zoals al eerder aangekondigd, de natuur heeft nog veel meer klein grut in petto…


…zoals deze boerenzwaluw in het Guisveld…


…of deze krakeendjes langs De weer in Zaandam…


…of dit nest jonge spinnetjes in de Heemtuin…


…of deze fuutjes in De Gouw…

Ik verwacht de komende tijd nog wel meer jonge uitgevlogen vogels aan te treffen.