De padden maken er weer een gezellig samenzijn van, dit voorjaar: