Dat december afgelopen jaar wel erg zacht was, lijdt geen twijfel: