Kleine drieteenstrandlopers, op zoek naar garnaaltjes, trotseerden de bulderende branding bij Zandvoort aan Zee.