Zondag heeft het aardig hard gewaaid, kennelijk zijn een hoop rietzaden door die wind verspreid.
Maandag foerageerden de baardmannetjes in het Twiske dan ook niet in de rietpluimen, maar op het ijs…