Overal zie je nu vogels nestruimte opeisen.
Zo ook deze halsbandparkiet: