Ik had tot vandaag nog nooit een klapekster gezien.
Ik was dan ook erg blij dat deze “biddend” voor me wilde poseren, vandaag in de Oostvaardersplassen.