Vanmiddag zette de buschauffeur de bus stil op de busbaan parallel aan de Coentunnelweg, en wachtte ruim 3 minuten.
Verbaasde blikken van de passagiers natuurlijk, de weg leek immers in beide richtingen vrij, geen tegenligger te zien.
De reden werd duidelijk toen een jong konijntje naast de bus verscheen en toch maar, zij het langzaam aan, de weg overstak.

Bedankt chauffeur!