Deze knobbelzwaan toonde een heel repertoire van dreighoudingen op de Gouw in Zaandam.