Een groepje van 3 buizerds kwam “overzweven” bij de reigerkolonie van de Heemtuin. Alle reigers waren direct alert.
Soms komt een buizerd nog dichter bij, en dan cirkelen er in een oogwenk 20 tot 30 reigers krijsend rond. Maar dit keer vlogen de buizerds door en keerde de rust snel weer.