Dungeness is mede zo bekend door het grote aantal hutjes in diverse stadia van verval, de vele scheepswrakken, en andere restanten van de vroeger zo bloeiende visserij op het strand: