Met de broedperiode achter de rug, is deze maand de rui voor veel vogels nog in volle hevigheid aan de gang.
Af en toe zag ik een totaal verfromfraaide ekster in het gras naar voedsel zoeken, met een perfect in het verenpak gestoken jong als stalker er achteraan. De oudervogel zag er uit alsof ‘ie niet op tijd opzij was gesprongen voor de grasmaaier, zo beschadigd was het verenpak.
Tijdens de rui-periode zijn volwassen vogels vaak ook wat schuwer, ze weten dat ze minder snel en wendbaar zijn als ze moeten vluchten.
Zodra de rui achter de rug is, zullen ze weer vol trots hun nieuwe verenpak tonen.