Traditioneel organiseert Staatsbosbeheer tijdens de Pinksterdagen in het Guisveld het evenement Wandelen over water.
Dit is een unieke gelegenheid om een deel van het Guisveld te voet te doorkruisen, iets wat de rest van het jaar niet mogelijk is.
Op zondag, eerste pinksterdag, is het gebied vanaf 6 uur ’s morgens toegankelijk: wel even doorbijten, maar beslist de moeite waard.

Dit jaar zag ik er (veel) rietzangers, rietgors, snor, blauwborst, bruine kiekendief, koekoek, grote bonte specht, brandganzen, scholeksters, en nog veel meer.
Maar wat mij betreft stal de rietzanger vandaag de show; eerst met een uitgebreid concert, met de zanger in vol zicht op 3 meter afstand, en later een rietzanger die zijn/haar jong een waterjuffertje voerde: